Στου Θεού το σκοινί οι Σαλτιμπάγκοι

Στου Θεού το σκοινί οι  Σαλτιμπάγκοι