Ο Κόσμος κρέμεται έξω από τον κόσμο

Ο Κόσμος κρέμεται έξω από τον κόσμο