Αερόπη του αεροθανάτου αίμα μπλε

Αερόπη του αεροθανάτου αίμα μπλε

Ζωγραφικό σχόλιο επάνω στις ανεξάντλητες δυνατότητες απάτης που παρασιτικά εκτρέφονται μέσα στην ερωτική επιθυμία, που μένει πάντα ανεξάντλητα ηττημένη, σε κάθε πατριαρχική και σε κάθε μητριαρχική κοινωνία, αλλά και σε κάθε μεικτή αστική, καταναλωτική και εν τέλει βαθιά μηδενιστική κοινωνία και δημοκρατία.

Έχουμε εδώ τη μυθική Αερόπη, που είναι σύζυγος του Ατρέα, ερωμένη του αδελφού του Ατρέα Θυέστη, και γίνεται αέρας απάτης και αίμα μπλε στα φτερά και στην καρδιά κάθε νικημένου νικητή. Έχει για στόμα και για λόγο της μια αλεπού, που ως αναγεννησιακή συμβολική μνήμη εμφανίζεται αισθητοποιώντας τη μοιχεία, που στο μεσαίωνα είναι  ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Το κεφάλι της Αερόπης ανοίγει επάνω, σαν κύπελο και σαν στέμμα, διακοσμημένο με τελετουργικά σύμβολα των Αζτέκων και των Μάγιας, που υπήρξαν λαοί ανθρωποθυσιών.

Μετά από τα αναπόφευκτα έπαθλα-κατάρες, μετά από τις «ανθρωπομετρίες» του  Klein, και μετά από άλλες αναπόφευκτα μωρές τεχνομετρίες και τεχνοθυσίες, και μέσα από τους άλλους τρόπους μιας ξένης ευαγγελικής πορείας και πολιτείας, ένα απόρρητο πνέει, σαπφείρινο μπλε.