Στο Σώμα του Υιού η Εκκλησιόκαρδη Βασιλεία του Πνεύματος -Αββά ο Πατήρ

Στο Σώμα του Υιού η Εκκλησιόκαρδη Βασιλεία του Πνεύματος Αββά ο Πατήρ