Ο Μωυσής στον Παντοκρατορικό Εκκλησιοπυθμένα Της Θεού Συνεδρίας

Ο Μωυσής στον Παντοκρατορικό Εκκλησιοπυθμένα Της Θεού Συνεδρίας