Ο Ιησούς Χριστός, Υπεράγιον Ιερείον της Βασιλείας του Θεού

Ο Ιησούς Χριστός, Υπεράγιον Ιερείον της Βασιλείας του Θεού

Εικονίζεται ο Ιησούς φορώντας πετραχήλι, και επάνω στους σταυρούς του αναγράφεται το σύμπλεγμα του Α και Ω, που υπενθυμίζει τη σχετική αποκαλυπτική ρήση. Όλη η φιγούρα του Ενανθρωπήσαντος Θεού εγγράφεται μέσα στο ανοικτό ευαγγέλιο Του, που είναι κατάγραφο από αποσπάσματα της διδασκαλίας Του, λίγο πριν τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του, και ιδιαίτερα της προσευχής του Ιησού στον κήπο της Γεσθημανή.

Το σώμα Του όλο υποστασιάζει το λειτουργικά και θυσιαστικά συντελούμενο έργο της σωτηριώδους και δωρούμενης θεανθρώπινης ενσωμάτωσης και συνάφειας. Κάτω αριστερά, εμφανίζεται έντονα η κορυφαία διαβεβαίωση του «?γώ ζ? και ?με?ς ζήσεσθαι». Το δεξί Του χέρι ευλογεί  ιερατικά και το αριστερό Του χέρι, αγιάζοντας το σώμα Του υπέρ του κόσμου όλου, συνάμα γράφει την ευχαριστιακή και παγκόσμια πρόσκλησή Του «λάβετε φάγετε, το?το ?στί τό σ?μα μου».

Ψηλά στο αποφατικό, μαύρο φωτοστέφανό Του, ο λευκός σταυρός κυριαρχεί, μεγεθύνεται. Οι κεραίες Του διασχίζουν το διάστημα και συναντούν τα άκρα της εικόνας, ιστορώντας τον τρόπο που  ο  σταυρός θα προπορευθεί, για να ακολουθήσει κατά την αποκάλυψη, η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Στην κάθετη κεραία εικονίζεται, από βυζαντινό ιστορημένο χειρόγραφο, η σκηνή του Μαρτυρίου.

Ο Θεός Λόγος και Υιός του Θεού ιερουργεί τη σωτηρία του ανθρώπου και καθίσταται ο Ίδιος, τόπος άγιος, Ιερείον της Βασιλείας του Θεού.