Ο Απόστολος Σίμων ο Ζηλωτής

Ο Απόστολος Σίμων ο Ζηλωτής