Ο Απόστολος Ιάκωβος του Ζεβεδαίου

Ο Απόστολος Ιάκωβος του Ζεβεδαίου