Χρύσανθος Χρήστου


Ο Ακαδημαϊκός, τεχνοϊστορικός και ομότιμος Καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης Χρύσανθος Χρήστου, γράφει την πρώτη μονογραφία για το έργο του Κώστα Λουδοβίκου.

Θεωρεί ότι αφενός ανανεώνει μορφολογικά, θεματικά και τεχνοτροπικά την βυζαντινή εικονογραφία, και αφετέρου, αναχωνεύοντας ο Λουδοβίκος το υλικό της παγκόσμιας ιστορίας της τέχνης και αντλώντας από την κοίτη των προσωπικών του αναζητήσεων, φέρνει παράλληλα μια απίθανη προσωπική εικαστική δημιουργία στους καιρούς μας και στο μέλλον.